Vattendrag

Kommunen ordnar seminarium om Kvillebäcken

Lovisa heter jag, nyanställd som utvecklingsledare stadsutveckling i Lundby sen 1/6!
 

Jag deltar i stadsbyggnadskontorets idéstudie om Kvillebäckens sträckning, som ju går hela vägen från Göta älv i söder till Nordre älv i norr. 
De ordnar en workshopserie tillsammans med Radar arkitekter under hösten, och det första tillfället blir lördagen den 19/9 i "Lådan" på Backaplan. 

Jag har inte exakt tid eller program ännu, men någon gång mellan kl 11-15 blir det - vi hoppas att ni vill delta! 


SCH kommer att arbeta för fler vattendrag och vattenspeglar i form av dagvattenmagasin på Hisingen.

Ett fokusområde kommer att vara Kvillebäcken. Dessutom finns tankar på att verka för en öppen avvattning från Flunsåsberget utefter Flunnsåsstråket till Kvillebäcken.
Idag har många av de naturliga vattendragen kopplats till avloppssystemet med problem vid skyfall. Dagvatten borde kunna utnyttjas till trevliga vattenflöden. 

Comments