Om SCH


Föreningen Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH) är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av boende på centrala Hisingen. SCH deltar i opinionsbildning och beslutsprocesser i frågor som rör stadsplanering, grönstruktur och sociala frågor.  

Föreningens geografiska verksamhetsområde är det vidsträckta, flacka område som sträcker sig från berget Flunsås och ner till älven och Göta älvbron och som omringas av bergen/höjdområdena Ramberget, Flunsås, Slätta damms-bergen (Hisingsparken), Tingstadsberget/Brunnsboberget samt det lilla berget utanför Tingstadstunnelns mynning. Även de nämnda höjdområdena ingår i det geografiska verksamhetsområdet. Eftersom detta område är platt och vidsträckt och omgivet av höga kanter, har vi internt börjat kalla denna tämligen väl avgränsade del av Hisingen för ”Långpannan”. Se kartbild.

Föreningens ändamål är att tillgodose medlemmarnas intresse i stadsplaneringsfrågor inom föreningens geografiska område. Detta sker genom att
  • delta i opinionsbildning och beslutsprocesser som rör stadsbyggnadsfrågor, grönstruktur, trafik m m för att bidra till beslut i en riktning som föreningens medlemmar önskar.
  • aktivt delta i utveckling och skötsel av grönområden enligt förslag som tagits fram av föreningen och som godkänts av Park- och naturförvaltningen eller annan ansvarig.
  • arrangera  eller på annat sätt gynna sociala aktiviteter
Du som bor i området och är intresserad av att påverka kan i SCH bidra med dina idéer och till att vår gemensamma boende miljö blir ännu mera trivsam och attraktiv. Som medlem kan du själv välja vad du vill engagera dig i då vi arbetar med både att påverka stadsbyggnadsfrågor och att praktiskt utveckla ett grområde. Du kan också välja att stödja föreningen utan att delta så konkret i våra aktiviteter.
Hämta SCH:s folder här.

 

Välkommen att kontakta någon i styrelsen! Styrelse

 

Du kan också maila oss på info@sch-gbg.org


Comments