Bli medlem


Stadgar - se bilagt dokument nedan.
 

Organisation och medlemskap

Styrelse

Namnen på personerna i vår styrelse hittar ni under fliken Styrelse.

Medlemskap

Som medlem får du tillgång till ett nätverk men människor med intresse för stadsutveckling med betoning på boendeaspekten. Ditt medlemskap och engagemang  gör SCH starkare i vårt arbete med att utveckla Centrala Hisingen.  Medlemsavgiften är 100 kr/år.

Som medlem får du också våra riktade informationsbrev samt inbjudan till föreningens olika aktiviteter.

Så här blir du medlem:

Sätt in 100 kr på Plusgiro 59 16 06-9 (Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen). Ange: Namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Får det inte plats så skicka ett mail med dessa uppgifter så att vi kan lägga upp dig som medlem.

Att vara medlem innebär inte några förpliktelser, bara att man stöder verksamheten och att man kan få information per mail.

 

Fokusområden / Fokusgrupper

"Alla" frågor är välkomna i vår förening. Men eftersom vi har ett stort geografiskt verksamhetsområde och många olika ämnesområden intresserar oss är det nödvändigt att dela in verksamheten i olika delar. Vi har valt att kalla delarna för "fokusområden" eller "fokusgrupper". När en fråga visar sig vara livskraftig, dvs intresserar ett flertal personer en längre tid, börjar vi fundera på att skapa en fokusgrupp kring frågan. Hittills har vi alltså startat två fokusgrupper (Utveckla Flunsåsstråket resp Förädla Östra Flunsåsberget). Att peka ut och namnge fokusgruppen och sedan använda sig av namnet utåt gör det lättare att engagera andra människor och det blir tydligare när vi presenterar oss för myndigheter m m.

Andra frågor

En del frågor som vi på ett eller annat sätt ägnat oss har vi inte utnämnt till fokusområden, i alla fall inte ännu. Hit hör Backaplansområdets och Kvillebäckens utbyggnadsområde. Liksom frågan om benämning av geografiska områden. Vi har även tittat lite på Wieselgrensplatsen. Trafikfrågor dyker också upp.

Möjlig utveckling av föreningen

Vi hoppas att nya fokusgrupper startas. Vi räknar då med att få en större geografisk spridning bland våra medlemmar men också att nya ämnesområden hamnar på agendan. På så vis får vi större möjlighet att få en helhetssyn över ”Långpannan” (vårt geografiska verksamhetsområde).
-          Backaplansområdets utveckling. En ny stadsdel ska byggas, delområde för delområde. Byggandet av Kvillebäcken, som är det första delområdet som ska byggas, påbörjas 2010. Det är bara en tidsfråga innan engagemanget från boende kommer igång. Förhoppningsvis kommer engagemanget igång så tidigt så att det fortfarande finns betydelsefulla beslut att påverka.

-          Trafikfrågor. Här kan nämnas att Lundbyleden ska åtgärdas, bl a för att minska dess barriärverkan. Cykelstråk är en annan trafikfråga. Vi är på gång att starta detta fokusområde.

-          Kulturinrättningar av rang, publikmagneter, till centrala Hisingen. T ex en eller flera scener som lockar folk från hela Göteborg till Backaplansområdet.

-          Konstnärlig utsmyckning av staden.

-          Utveckling av Wieselgrensplatsen.


Ċ
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen,
11 maj 2011 11:53
Comments