Kvillebäcken (Östra)


Det område som detta planärende avser hette fram till hösten 2009 "Östra Kvillebäcken". Därefter fattades ett beslut att området ska benämnas "Kvillebäcken". Vi förmodar att det befintliga området med bostäder som ligger väster om Gustaf Dalénsgatan och som idag kallas Kvillebäcken även i framtiden ska kallas Kvillebäcken. Vi ska utreda denna namnförvirring.
 
 
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen har lämnat synpunkter på:
 

Detaljplan för Östra Kvillebäcken, (2008-06-17) *.   Klicka på bilagan "080617 ..." nedan.

• Detaljplan för Östra Kvillebäcken, utställningshandling (2008-11-17) *.  Klicka på bilagan "081117 ..." nedan. 

      * Dessa synpunkter inlämnades av Ulf Dverre och Erik Liedner innan föreningen bildats.

Båda dessa inlämnade synpunkter har haft kopplingen västerut som ett bärande tema, dvs kopplingen till området väster om Gustaf Dalénsgatan.


Synpunkterna på Bjurslättsplans detaljplan (2009-06-16) ägnas i hög grad åt Flunsåsstråket som binder samman den västra gränsen för (Östra) Kvillebäcken med Flunsåsberget. Mycket av det som står skrivet i synpunkterna för (Östra) Kvillebäcken är därför starkt kopplade till vad som står att läsa i synpunkterna för Bjurslättsplans detaljplan.

 

Ċ
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen,
11 maj 2011 11:53
Ċ
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen,
11 maj 2011 11:53
Ċ
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen,
11 maj 2011 11:53
Ċ
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen,
11 maj 2011 11:53
Comments