Konst och Kultur


En fokusgrupp inom Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH). KKCH fokuserar på frågor som rör konst -och- kulturlivets utveckling i Centrala Hisingen.

 

Centrala Hisingen tillhör den förstorade innerstadsutvecklingen i Göteborg, och det ställer krav på att en så viktig beståndsdel som konst -och- kulturliv tillgodoses. KKCH tittar på behoven från såväl professionellt yrkesverksamma konstnärer med olika inriktningar i det fria kulturlivet, kulturutövare på amatörnivå, konstnärliga utbildningar som från konst och kulturkonsumenter i olika åldrar.

 

KKCH diskuterar också hur övergången från förortstillvaro till framtiden som norra delen av Göteborgs Innerstad bör utvecklas. Vad skillnaden däri ligger och vilka konst -och- kulturverksamheter som skulle fungera, samt hur dem placeras i stadsbilden.

 

Fokusgruppen riktar sig in på tre delar som är viktigt för Centrala Hisingens utveckling: Konstnärliga magneter, Lokaler och Konst och Kulturs betydelse som samhällsbärare.


http://www.alvstadenskonstforening.org/

 

Vill du veta mera? Kontakta Olof Persson. info@olof.org

Ċ
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen,
11 maj 2011 11:53
Comments