StartsidaFöreningen som arbetar för centrala Hisingens utveckling till den trivsammaste stadsdelen!

Under våren arbetar föreningen främst med att följa och påverka kommande bygg och planprojekt på Hisingen.

Var med och påverka nya Flunsåsstråket
Under februari kommer det att hållas Workshops där alla kan vara med och påverka utforningen av Flunsåsstråket 
Nästa möte onsdag den 15 februari
Läs mer här : www.goteborg.se/flunsasstraket
 
Nya Backaplan ute på remiss
Nu finns planerna för den sydöstra delen av Backaplan ute på stadsbyggnadskontorets hemsida  

Volvo skapar Campus Lundy
Volvo hade den 28juni ett informationsmöte om sina planer att öppna upp sina industriområden och skapa ett Campus öppet för allmänheten.
 Campusområdet kommer förutom arbetsplatser innehålla restauranger och olika serviceinrättningar som affärer och gym området kommer även att innehålla parkmark och grönytor. SCH hade en representant som var med på mötet för att informera sig om de kommande planerna för området.
Läs mer på campuslundby


SCH har lämnat yttrande på detaljplanen för Frihamnen
SCH har lämnat sina synpunkter på första delen av Frihamns utbygnaden.
SCH har med förtjusning läst samrådshandlingen, och vi gillar stadens ambitioner med Frihamnen!
Detta är i grund och botten ett arbete med rätt ambitioner för att skapa en bra stad.
Vi håller medom mycket som sägs i planbeskrivningen, men vi anser att några aspekter inte fullt ut är
omhändertagna. Dessa är: 1) Struktur/kopplingar/stråk, 2) Densitet och byggnadsstruktur, 3) Styrning mot blandstad.

 
SCH har lämnat yttrande om Hisingsskylten
SCH har lämnat sina synpunkter på Hisingsskylten.
SCH anser att de befintliga stadsdelarna på Hisingen skall vara i fokus och inte Hisingen som en enhet.
Vår devis är "Glöm Hisingen - Leve stadsdelarna"SCH har lämnat yttrande på detaljplanen för Fyrklöversgatan
SCH har lämnat sina synpunkter på Fyrklövergatans utformning.
SCH har med förtjusning läst samrådshandlingen, och vi gillar stadens ambitioner med Fyrklöversgatan!
En komplettering med bostäder i området är i grund och botten ett arbete med rätt ambitioner för att skapa ett bättre utnyttjande av marken.
Vi håller medom mycket som sägs i planbeskrivningen, men vi anser att några aspekter inte fullt ut är
omhändertagna. Dessa är: 1) Stärka kopplingar och stråk, 2) Ytterligare funktionsblandning, 3) Attraktiva mötesplatser 4) Tillgång till service.
 
 


 


Länk till SCH:s yttrande i nedanstående ärende:

Länk till SCH:s yttrande i nedanstående ärende:

2014-06-10 

Comments