Stadsplanering

SCH:s huvudverksamhet är att följa och påverka stadsplaneringen på centrala Hisingen.
Det är vissa områden där vi har ett särskilt intresse och där vi för ett aktivt arbete. Det är i nedanstående områden, för dessa finns fokus grupper.

I flikarna nedan finns information om områden där det planeras för stora nybyggnationer men där föreningen inte har några fokusgrupper.

Här finns möjligheter för nya medlemmar att engagera sig.
Underordnade sidor (1): Wieselgrensplatsen
Comments