Cykla på Hisingen

Välkommen till vår sida med fokus på cykling. Här kommer vi att behandla vad som är aktuellt för cykeltrafiken på Hisingen. Hit kan du vända dig om du har tips på farliga platser som behöver ses över eller kanske ställen där cykelbanor saknas.

Den nya gång och cykelbron mellan Rambergsstaden och Lindholmen är färdig!
Nu är bron som överbrygger den barriär som Lundbyleden skapar färdig. 
 Detta är en efterlängtad förbindelse för alla oss som cyklar på Hisingen.
Elcykelpooler på Hisingen:
Under året skall två elcykelpooler startas på Hisingen. 
En pendlingspool mellan Centralen och Lindholmen sience park, samt en ellastcykelpool för de  boende i Killebäcken.

Läs mer om cykelförbättrande åtgärder under förra året, tyvärr verkar Hisingen vara en tom fläck på kartan : http://forlivochrorelse.se/cykelatgarder/

Vill du lära dig laga din cykel?
Besök Cykelköket och lär dig. Ligger i och för sig utanför Hisingen men nås lätt med Älvsnabben. http://www.cykelkoket.org/

En sida för oss cykelpendlare.

Farlig korsning:
Jag har ett önskemål om en bättre väkorsning vid en cykelbana nära Backaplan. Det gäller cykelbanan som går
uppifrån Lillhagen utmed Kvillebäcken, korsar Minelundsvägen och fortsätter söderut ner mot Sibahuset och Backaplan (se bild).

Det är cykelbanans korsning med Minelundsägen som är katastrofal. Minelundsvägen, som går rakt genom ett industriområde, Ãr livligt trafikerad åt
båda hållen, både morgon och eftermiddag. Trots detta finns ngen markerad korsning med cykelbanan, endast en minimal refug. 
Det finns alltså inget utritat övergångsställe/cykelöverfart. Hornbach skymtar bortom Shurgard.   Därför händer det ofta att man som cyklist får stå
och vänta i minuter innan någon bil är vänlig nog att bromsa in, och då måste man även ha tur att mötande trafik bromsar in samtidigt (refugen har knappt
plats att stå att vänta vid). Faran är inte heller över bara för att man kommit över bilvägen (söderifrån);
direkt efter bilvägen korsar man en öst-västlig cykelbana bort mot Hornbach (se bifogad karta). Vad gör man om det kommer en
cykel man mÃ¥ste väja för? Jo, man stannar. Var då? I bilarnas körbana?   Har man som cyklist bråttom får man med
fara för eget liv sakta rulla ut cykeln över vägen, med en irriterad tvärnitande bilist som följd. Eftersom detta är en tydligt markerad (och vältrafikerad) cykelbana på
Trafikkontorets cykelkartor, tycker jag att vi snarast borde få: HELST: En cykeltunnel under Minelundsvägen   ELLER ÃTMINSTONE: En
ljusreglerad korsning med tryckknapp   ELLER I SISTA HAND: En markerad cykelöverfart, så att cyklisterna åtminstone ska ha företräde!
Med vänliga hälsningar   Björn Winterfjord      


Förbättrade väntplatser vid rödljusen:
Vid rödljusen på cykelbanorna borde det finnas en förhöjd trottoar kant så att man kan stanna utan att kliva av sadeln. Ett annat alternativ kunde vara ett räcke utefter cykelbanan detta underlättar inte bara väntan utan skiljer gående och cyklister och på så sätt skyddar mot olyckor. Detta skulle vara mycket uppskattat av oss som cykelpendlar, det blir många rödljus stopp på vägen genom stan.

Saknad cykelbana:
Mellan Rambergsstaden och Sannegården. Från Inlandsgatans rondell borde en cykelbana dras framför Brandstationen ned till den befintliga cykelbanan över viadukten mot Sannegårdshamnen.
På denna sträckafinns det redan en "inofficiell" cykelbana som går över stock och sten.
Det finns också intresse av en fortsättning med cykelbana från rondellen Gropegårdsgatan/ Inlandsgatan nerför backen (Inlandsgatan)mot Herkulesgatan och vidare. Backen är hårt trafikerad, inte minst av trafik till och från Volvo så det känns lite osäkert att cykla. 
Dessutom svänger många av mitt i backen till gamla Rambergsvägen och den vänstersvängen är alltid besvärlig (och vidare sedan mot Lindholm och färjan Älvsnabbare).


 
 
Farliga platser på cykelbanor.
Den skymda kurvan i slutet av viadukten under Hisingsleden mot Götaälvbron på södra sidan efter Hjalmar Brantingsplatsen.


 
Cykelbanan runt den södra trappan på gångbron till Vågmästareplatsens spårvagnshållplats.

 
Har du egna förslag på platser där vi skall jobba för utbyggnad eller har farliga platser som du vill varna för skicka ett mail till oss.

För oss som gillar att cykla på Hisingen har ett Kultur och cykel cafe öppnat Llhama Lloyd på Väderkvarnsgatan 16. En bra träffpunkt härifrån går en Slörull sista måndagen varje månad.
Gott fika och alltid en vegansk maträtt. Kommer du med cykel så får du tio procents rabatt.
 
 
Comments