Brämaregården

Den gamla telegrafstationen skall bebyggas med ett bostadskvarter. Detta kommer göra stadsdelen mer levande, detta bedömmer vi som mycket positivt.
Industrilokaler och parkeringsplatser ersätts av bostadskvarter med affärslokaler.

Den planerade byggnaden från Tunnbindaregatan
Comments