Backaplan


De kommunala planhandlingarna benämner planområdet "Backaplan", Backaplan uppfattas av många som området norr om vid Hjalmar Brantingsplatsen.
Backaplan står inför en omfattande ombyggnad och förtätning , de stora köpcentrumen och parkeringsplatserna skall ersättas med en tät höghusbebyggelse med större köpcentrum i bottenvåningarna.  Backaplan kommer att bli en mer levande stadsdel med mycket bostäder. Kvillebäcken kommer att bilda ett grönt stråk och avgränsa mot Kvillebäcken. 
 
Bilden visar Backaplan 3 januari 2015, här tycker vi att det finns en stor förbättrings potential.
Efter affärstid är detta en enda övergiven parkeringsplats utan en enda människa i närheten.
Bild från planförslaget.


Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen har lämnat synpunkter på:
 

• Fördjupad översiktsplan för Backaplan, samrådshandling (2008-05-27)*.   Klicka på bilagt dokument längst ner

• Fördjupad översiktsplan för Backaplan, utställningshandling (2009-05-05).   Klicka på bilagt dokument längst ner

    * Dessa synpunkter inlämnades av Ulf Dverre och Erik Liedner innan föreningen bildats.

 

 

Ċ
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen,
11 maj 2011 11:53
Ċ
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen,
11 maj 2011 11:53
Ċ
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen,
11 maj 2011 11:53
Comments