Fördjupning‎ > ‎

SCH vill ha bättre helhetssyn kring Flunsåsstråket

skickad 25 maj 2010 15:27 av Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen
SCH vill att man tar ett större grepp i planarbetet för Flunsåsstråket. Det finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till för att få en långsiktig utveckling av ståket. Det handlar om ytor för ungdomsverksamhet, fotboll, behov av förskola mm. Samt naturligtvis det självklara för SCH att set till stråkets funktion som just ett grönstråk som förbinder Östra Flunsåsberget med de nya områdena Östra Kvillebäcken och Backaplan. SCH vill därför att man i planarbetet tar stt större helhetsgrepp innan man låser detaljplaner för tex. Fjärdingsplan. Vi vill se ett sk. programarbete för hela Flunsåsstråket. Detta tar SCH upp i det underlag som vi skickat inför Byggnadsnämndens beslut om Bjurslättsplan detaljplan.
Comments