Fördjupning‎ > ‎

Möte med Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen

skickad 14 apr. 2011 15:07 av Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen
Idag har vi träffat Jenny Stenberg vid Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen. Vi diskuterade bl.a. ett delprojekt inom Mistra Urban Futures som undersöker medborgarinitiativs roll i planeringsprocesser och hur design och planering kan utvecklas för att använda dessa initiativ som en resurs inom hållbar stadsutveckling. Precis det som SCH arbetar med! Vi hade en mycket intressant diskusison och kommer nu har fortsatt dialig för att undersöka samverkansmöjligheter.
Comments