Fördjupning‎ > ‎

Flunsåsstråkets dag 8 september

skickad 18 juni 2013 14:13 av Mats Göransson

SCH arrangerar Flunsåsstråkets dag i samarbete med andra föreningar, bland annat Lundby IF. Under dagen bjuds det på mat, musik och uppträdanden. Den populära loppmarknaden är naturligtvis med även i år. Vill du sälja prylar, är du välkommen, ingen föranmälan krävs. Dagen kommer också att erbjuda aktiviteter som tipspromenad (med fina restaurangpriser), bergsklättring, motionspass, ponnyridning, ansiktsmålning med mera. På framtidstorget kan du träffa företrädare för stadsutveckling från stadsdelsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, politiker, byggherrar och andra. Här har du chansen att ställa dina frågor, ge dina synpunkter och berätta vad du tycker är viktigt att bevara, skapa plats för och utveckla.

 – Ensam är ju sällan stark, så vi vill gärna att fler engagerar sig i området. Att delta i Flunsåsstråkets dag är ett sätt. Fler engagerade och delaktiga i planeringen ger stråket högre prioritet hos beslutsfattare, säger Mats Göransson och Erik Liedner.

SCH har deltagit i skapande och skötsel av grönområden, till exempel odlingslotterna i rosenträdgården och vid Flunsåsberget. Östra Flunsåsberget är en annan plats som har förädlats. Här har man röjt, gallrat träd, planterat lökar och exotiska träd.

– Att bilda opinion och påverka stadsutvecklingsprocesser är en annan stor del av SCH:s arbete. Föreningen har medverkat i visionsprojektet Centrala Älvstaden. Vi har också lämnat omfattande synpunkter på flera planärenden, bland annat kring Backaplan, Bjurslätts plan och Fjärdingsplan. Vi har fått gehör för många synpunkter, säger Mats Göransson och Erik Liedner. 

Comments