Fördjupning‎ > ‎

Årsmöte i SCH 26 april

skickad 8 mars 2011 14:08 av Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen

Välkommen till årsmöte tisdag 26 april kl 18:00
Mötet är öppet och alla är välkomna - både medlemmar och övriga intresserade!
Årsmötet bjuder på ett par intressanta programpunkter förutom formella årsmötet med bl.a. val av styrelse.

Vi kommer att få lyssna till Niklas Wennberg från Stadsjord, http://stadsjord.blogspot.com/. Stadsjord driver och utvecklar stadsnära odling och djurhållning med start i Göteborg. Vi har tankar på att etablera detta inom Långpannan, dvs. SCH:s område. Preliminärt satsar vi på grisar och ev får eller getter i området kring Flunsåsparken.
 
Lars Lindskog från SDF Lundby kommer att berätta om de stadsutvecklingsprojekt som är på gång i Lundby och hur SDF:s roll kommer att se ut framöver. I samband med stadsdelsreformen och sammanslagning till 10 stadsdelsnämnder har SDF fått ett större ansvar i stadsutvecklingsfrågorna. Lars kommer att berätta om detta arbetssätt och hur man kommer arbeta i Lundby.
 
Vi kommer självklart också att informera om Flunsåsstråkets Dag - ett evenemang för att manifestera Flunsåsståket och visa på stråkets potential och framtida utveckling.


 Vi bjuder på fika!

Preliminär dagordning är:

    • Årsmötesförhandlingar med bl.a. val av styrelse.
    • Stadsnära odling och djurhållning - hur kan det se ut i vårt område?
    • SDF Lundbys roll i stadsutvecklingsprocessen samt aktuella stadsutvecklingsprojekt.
    • Flunsåsstråkets Dag- en manifestation av Flunsåsstråket.

Tid: Tisdag 26 april kl 18:00-20:00.
Plats: Nordanvindsgatan 8D i källaren (vid södra långsidan av Bjurslättsplans fotbollsplan).


Anmälan: Skicka ett mail till info@sch-gbg.org . Anmäl dig senast 20 april.
 

Som medlem kan du lämna motioner som tas upp för diskussion och beslut på Årsmötet. Motioner skickas in till styrelsen info@sch-gbg.org senast tisdag 12 april.

 

Dagordning, ev.motioner och övriga årsmöteshandlingar skickas ut minst 7 dagar före mötet.


Som medlem får du tillgång till ett nätverk men människor med intresse för stadsutveckling med betoning på boendeaspekten.
Ditt medlemskap och engagemang gör SCH starkare i vårt arbete med att utveckla Centrala Hisingen.

Som medlem får du också våra riktade informationsbrev samt inbjudan till föreningens olika aktiviteter.
Att vara medlem innebär inte några förpliktelser, bara att man stöder verksamheten och att man kan få information per mail.

Ċ
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen,
11 maj 2011 11:53
Comments