Fördjupning


Flunsåsstråkets dag 8 september

skickad 18 juni 2013 14:13 av Mats Göransson

SCH arrangerar Flunsåsstråkets dag i samarbete med andra föreningar, bland annat Lundby IF. Under dagen bjuds det på mat, musik och uppträdanden. Den populära loppmarknaden är naturligtvis med även i år. Vill du sälja prylar, är du välkommen, ingen föranmälan krävs. Dagen kommer också att erbjuda aktiviteter som tipspromenad (med fina restaurangpriser), bergsklättring, motionspass, ponnyridning, ansiktsmålning med mera. På framtidstorget kan du träffa företrädare för stadsutveckling från stadsdelsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, politiker, byggherrar och andra. Här har du chansen att ställa dina frågor, ge dina synpunkter och berätta vad du tycker är viktigt att bevara, skapa plats för och utveckla.

 – Ensam är ju sällan stark, så vi vill gärna att fler engagerar sig i området. Att delta i Flunsåsstråkets dag är ett sätt. Fler engagerade och delaktiga i planeringen ger stråket högre prioritet hos beslutsfattare, säger Mats Göransson och Erik Liedner.

SCH har deltagit i skapande och skötsel av grönområden, till exempel odlingslotterna i rosenträdgården och vid Flunsåsberget. Östra Flunsåsberget är en annan plats som har förädlats. Här har man röjt, gallrat träd, planterat lökar och exotiska träd.

– Att bilda opinion och påverka stadsutvecklingsprocesser är en annan stor del av SCH:s arbete. Föreningen har medverkat i visionsprojektet Centrala Älvstaden. Vi har också lämnat omfattande synpunkter på flera planärenden, bland annat kring Backaplan, Bjurslätts plan och Fjärdingsplan. Vi har fått gehör för många synpunkter, säger Mats Göransson och Erik Liedner. 

Älvstadens Konstförening

skickad 2 maj 2013 08:27 av Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen


Vinnare i Tipspromenaden Flunsåsstråkets Dag 2012

skickad 20 aug. 2012 13:57 av Mats Göransson   [ uppdaterad 24 sep. 2012 10:47 ]

Vinnarna i Barnens tipspromenad:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1:a pris

SF Bio Presentkort

Stella Sjölin 

16 rätt

2:a pris

Godis

Fabian Slättmyr

15 rätt

3:e pris

Godis

Elias Askari

15 rätt

4:e pris

Godis

Filiph Slättmyr

15 rät

Vinnarna i de Vuxnas tipspromenad:

1: pris

Kokbok och en fika för två personer på Café Momento

Christer Jensen

14 rätt

2:a pris

En månads träning på Sportlife

Susanna

13 rätt

3:e pris

Massageroller från Hälsokosten, Konvaljgatan

Birgitta Andersson

12 rättArtikel i Tidningen Hisingen

skickad 7 sep. 2011 02:41 av Mats Göransson   [ uppdaterad 20 sep. 2011 09:08 ]

GP artikel om Flunsåsstråkets Dag

skickad 7 sep. 2011 02:25 av Mats Göransson

Vandringsmöte i Flunsåsstråket

skickad 13 juni 2011 01:21 av Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen   [ uppdaterad 13 juni 2011 08:38 ]

I fredags arrangerade SCH ett vandringsmöte och bjöd in politiker och tjänstemän i Lundby. Ett mycket bra möte där vi fick möjlighet att diskutera och få en gemensam bild av Flunsåsstråket och utvecklingen av detta. Bl.a annat planeras ju utbyggnad av förskolor vid Fjärdingsplan. Vi upplever en samsyn på vikten av att tänka på helheten i stråket och att utveckla ståket för att möte de behov som finns i takt med det kraftiga bostadsbyggande som sker i bl.a. Östra Kvillebäcken. Exempel på behov som diskuteras är ytor för spontanidrott och lekplatser och plater för gränsöverskridande möten, men också fotboll där Lundby IF har en expansiv ungdomsverksamhet och ser möjlighter i detta område. Färjenäsparken nämns i sammanhanget som ett lyckad park med bra innehåll.
 
    
 
 

Flunsåsstråkets Dag 11september 2011

skickad 7 juni 2011 01:22 av Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen   [ uppdaterad 20 aug. 2012 13:47 av Mats Göransson ]


Med Flunsåsstråkets Dag vill SCH slå ett slag för framsynt utveckling av stadsdelens oslipade diamant.
Syftet är att manifestera Flunsåsstråkets existens genom att befolka stråket rejält några timmar för att ge en föraning om hur det kan bli när 10.000 människor har flyttat till Backaplansområdet. Media ska rapportera. Denna happening ska sätta Flunsåsstråket på kartan. Och själva vitsen av detta uppmärksammande av stråket är att det ska bidra till att stråkets potential tas tillvara i den fortsatta fysiska planeringen i stadsdelen.
Nedan finns ett dokument som beskriver arrangemanget samt en poster.

Det finns en artikel om evenemanget i tidningen Flunsåsparken:

Här pågår förberedelserna...

Flunsåsstråkets Dag 11 september 2011


Programförklaring och verksamhetsberättelse

skickad 24 maj 2011 03:02 av Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen   [ uppdaterad 24 maj 2011 03:11 ]

Under 2010 har verksamheten utvecklats starkt. Verksamhetsberättelsen för 2010 kan till stora delar ses som en programförklaring. Läs den! Den ger en fin beskrivning av vad vi gjort men också inriktningen framåt.
Vi har också tagit fram en informationsbroschyr. 

Nytt planförlag för Flunsåsstråket!

skickad 14 maj 2011 04:45 av Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen   [ uppdaterad 14 aug. 2011 06:28 ]

Nu är det här - det drastiska förslaget som går ut på att hela Flunsåsstråket öster om skolan förändras, bl a med 12 nya förskoleavdelningar.

Var skall vi placera djuren?

skickad 14 apr. 2011 15:22 av Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen   [ uppdaterad 14 maj 2011 05:02 ]

Vi fortsätter nu diskussionen med Stadsjord för att diskutera odling och djurhållning i Lundby och inom SCH:s område. SDF Lundby har stält sig bakom ett pilotprojekt i Lundby, och vi i SCH vill gärna medverka att få till ett konkret projekt. Om du inte stiftat bekantskap med Stadsjord ännu är detta tillfälle ypperligt. Vi behöver några till i SCH som nu medverkar som volontärer i detta pilotprojekt, och bidrar i hur vi kan utveckla samarbete. Du som vill vara med och testa detta -  hör av dig till någon i styrelsen eller till info@sch-gbg.org
 

1-10 of 24