StartsidaFöreningen som arbetar för centrala Hisingens utveckling till den trivsammaste stadsdelen!

Under våren arbetar föreningen främst med att följa och påverka kommande bygg och planprojekt på Hisingen.
 


SCH har lämnat yttrande på detaljplanen för Frihamnen
SCH har lämnat sina synpunkter på första delen av Frihamns utbygnaden.
SCH har med förtjusning läst samrådshandlingen, och vi gillar stadens ambitioner med Frihamnen!
Detta är i grund och botten ett arbete med rätt ambitioner för att skapa en bra stad.
Vi håller medom mycket som sägs i planbeskrivningen, men vi anser att några aspekter inte fullt ut är
omhändertagna. Dessa är: 1) Struktur/kopplingar/stråk, 2) Densitet och byggnadsstruktur, 3) Styrning mot blandstad.
Läs vårt yttrande i sin helhet här.

 
SCH har lämnat yttrande om Hisingsskylten
SCH har lämnat sina synpunkter på Hisingsskylten.
SCH anser att de befintliga stadsdelarna på Hisingen skall vara i fokus och inte Hisingen som en enhet.
Vår devis är "Glöm Hisingen - Leve stadsdelarna"
Läs vårt yttrande i sin helhet här.SCH har lämnat yttrande på detaljplanen för Fyrklöversgatan
SCH har lämnat sina synpunkter på Fyrklövergatans utformning.
SCH har med förtjusning läst samrådshandlingen, och vi gillar stadens ambitioner med Fyrklöversgatan!
En komplettering med bostäder i området är i grund och botten ett arbete med rätt ambitioner för att skapa ett bättre utnyttjande av marken.
Vi håller medom mycket som sägs i planbeskrivningen, men vi anser att några aspekter inte fullt ut är
omhändertagna. Dessa är: 1) Stärka kopplingar och stråk, 2) Ytterligare funktionsblandning, 3) Attraktiva mötesplatser 4) Tillgång till service.
Läs vårt yttrande i sin helhet här. 
 
 


 


Länk till SCH:s yttrande i nedanstående ärende:

Länk till SCH:s yttrande i nedanstående ärende:

2014-06-10 

Comments